Amsterdam 100 jaar geleden, donderdag 8 augustus 1912:

De nu tien jaar oude vereniging 't Koggeschip, die het toerisme naar en vanuit Amsterdam wil bevorderen, opent vandaag een tweede kantoortje voor 'kostelooze inlichtingen'. en wel in een besloten ruimte in de vestibule van Hotel Suisse, Kalverstraat 26.

Sinds 1902 is er al een informatiekantoortje op het adres Damrak 95. Dat gaat zich voortaan vooral bezighouden met ingewikkelder vragen (bij voorkeur schriftelijk), bijvoorbeeld het uitstippelen van hele buitenlandse reisroutes. In het nieuwe bureautje in de Kalverstraat worden vanaf nu zo veel mogelijk vragen mondeling beantwoord. Niet alleen van vreemdelingen die Amsterdam bezoeken, maar ook van Amsterdammers die er op uit willen in eigen land of nog verder. "Niet licht zal men daar vergeefs aankloppen, want alleen voor de verschillende streken in ons land zijn niet minder dan 140 gidsen voorhanden, die op aanvrage kosteloos ter bcsehikking worden gesteld. Onnoodig te zeggen dat op het bureau over Amsterdam demeest volledige gegevens worden verstrekt en ook wanneer men iets over het buitenland wil weten, zal niet vruchteloos aangeklopt worden."