Amsterdam 100 jaar geleden, vrijdag 16 augustus 1912:

Op de IJkade [die later zal uitgroeien tot Java- en KNSM-eiland-red.] wordt een nieuw Koffiehuis van de Volksbond geopend, inclusief een EHBO-hulppost. Het staat dicht bij de Strekdam en is ontworpen door architect Jan de Meyer. De bekende filantroop C.W. Janssen, voorzitter van de Maatschappij tot Exploitatie van Koffiehuizen van den Volksbond, spreekt de verwachting uit dat gebouw van nut zal zijn “niet alleen voor hen, die arbeid verrichten in de veele loodsen rondomm het gebouw, doch ook ten bate van hen, wien een ongeluk overkomen is in den haven”.