Amsterdam 100 jaar geleden, zaterdag 24 augustus 1912:

Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert zwemvereniging De Jonge Kanpioen (DJK) een unieke en grootse zwemwedstrijd in de Amstel, over viereneenhalve kilometer, met twaalf deelnemers. (Vijf inschrijvers zien er op de valreep van af.) De favorieten zijn de legendarische Piet Ooms van de organisatorische club DJK (sigarenwinkelier in de Kalverstraat) en de stoere Arend Minnes van zwemvereniging Het IJ. Ondanks de regen is er enorm veel belangstelling. De start is bij de Kalfjeslaan. Minnes neemt al snel de kop. Maar Ooms loopt in.

De volgende dag bericht het Algemeen Handelsblad: "Bij Zorgvliet was het verschil al merkbaar minder geworden; daar scheidden nog maar een dertig meters de beide zwemmers. Bij het schuitenhuis van Willem III was Ooms nog maar een kleine 20 M. achter, terwijl hij, onmerkbaar bijna zijn snelheid vergrotende, bij den watertoren vlak achter z’n tegenstander zwom. Even voor Nereus kreeg Ooms Minnes te pakken. Een oogenblik slechts waren ze gelijk, toen liep Ooms meer en meer uit onder donderend gejuich van het steeds aangroeiende publiek. Piet Ooms scheen sneller te gaan naarmate hij de finish naderde en zoo waar met een spurtje eindigde hij in den mooien tijd van 1 uur 26 min. 51 sec. Minnes kwam 2,5 minuut later aan. minuut later aan. In hotel Palais Róyal werd aan den overwinnaar, aan ‘Piet’, een fraaie krans aangeboden."