De oudste collecties van het Stedelijk Museum

Stedelijk_prent_klnDat het Stedelijk Museum (dit weekend heropend) zo heet, is heel formeel bezien een geval van contractbreuk. Het eerste deel van de collectie kreeg de gemeente immers testementair cadeau van Sophia Lopez Suasso-de Bruijn op voorwaarde dat het Suasso Museum zou gaan heten. Maar er kwamen een paar (uiteindelijk veel bepalender) verzamelingen bij (vooral van 'hedendaagsche kunst' van rond 1895) , zodat de naam Stedelijk Museum het won.
Waaaruit bestond die oer-collectie? En wat is er van over? Historica Hester Wandel, die hier haar master-scriptie over schreef, beschrijft het in het over twee weken verschijnende oktobernummer van Ons Amsterdam!