Amsterdam 100 jaar geleden, maandag 7 oktober 1912:

Th.F.A. Delprat, wethouder voor de Publieke Werken, installeert de leden van onlangs ingestelde Commissie van Bijstand voor het beheer van zaken van Volkshuisvesting geïnstalleerd: de heren Asscher, De Jongh, Wibaut en Wollring. Delprat zelf wordt voorzitter.
Onderwijswethouder S. de Vries Czn., die in de zomer tijdens zijn vakantie in Lochem ten vak kwam en sindsdien sukkelde met een opgezette knie, heeft vandaag zijn werkzaamheden ten stadhuize hervat.