Amsterdam zondag 13 oktober 1912:

Onder de kop 'Opening van de zoveelste Bioscope' meldt dagblad Het Nieuws van den Dag over het filmtheatertje dat een eeuw later The Movies zal heten::
"Nu onze binnenstad overvloedig van bioscopen is voorzien, krijgt de stad aan hare grenzen allengs meer en meer haar deel. Gisteren is in perc. no. 161 Haarlemmerdijk, vlak bij het Haarlemmerplein, dc 'Bioscope Tavenu' feestelijk geopend, in tegenwoordigheid van vele genoodigden en vertegenwoordigers der pers. De zaal is niet groot; ze is zeer gezellig, ook door de vriendelijke eiectrische verlichting, de helder witte muren, die later, na droging, van een verfje worden voorzien. Er zijn 240 zitplaatsen, hetzij roodfluweelen fauteuils, hetzij gemakkelijke neerslaande, zetels met leuningen. Voor het wachtende publiek is goed gezorgd door een ruime vestibule, en het heengaande publiek verlaat de zaal door een uitgang in de Vinkenstraat- Haarlemmerplein.

Gisteravond werd de feestelijke voorstelling voorafgegaan door een toespraak van den heer Joh. Steenbergen, den explicateur der nieuwe onderneming (eertijds lid van het gezelschap van Louis Bouwmeester in Indië), die den aanwezigen welkom heette en aan de directie, den heeren P. Alberding en J. Berendes, het beste succes met hare nieuwe onderneming toewenschte, en namens vele aanwezigen tal van bloemen aanbood. De kleine zaal behoeft zeker geen welbezet orkest. De pianist, de heer Willy Heukeshoven, en de violist Boelen, voorzien voldoende en op loffelijke wijze in het muzikale vereischte, in de begeleiding van de vertooning of in het vullen van de tüsschengedeelten.
Het deel van het programma, dat wij bijwoonden, bevatte goede beelden. Een zeer interessante vertooning waren de oefeningen van het peloton zwemmers der Italiaansche cavalerie. Een ander nummer, de opoffering van Willy, was een zeer sympathiek beeld. Ook komische vertooningen werden gegeven. Aan het drama in 3 afdeelingen: 'Het geheim van den Molen', dat na de pauze volgde, hebben wij ons niet gewaagd, om het reeds zeer gevorderde uur. De pauze duurde namelijk lang, omdat de bezoekers door de directie in deze feestelijke bijeenkomst werden onthaald. Wanneer intusschen de nieuwe bioscope 'Tavenu' getrouw blijft aan hare leuze: 'Tot aangename verpoozing en (vooral ook) nuttige uitspanning", dan mag zij er ook wel zijn."