Amsterdam 100 jaar geleden, zondag 20 oktober 2012:

In gebouw Lux in de Reguliersdwarsstraat 108-112 (waar een maand tevoren al de tienjarige Nederlandsche Amateurfotografen Vereeniging een tentoonstelling hield -- en waar zo'n 80 jaar later de gloednieuwe tv-zender AT5 zal intrekken) opent wethouder Th. F A. Delprat een expositie van de nu even oude Nederlandschen Fotografen-Kunstkring. Er zijn ruim 200 foto’s te zien.

De wethouder, zelf lid van de amateurfotografenvereniging, voert het woord. Hij roemt de broederlijke samenwerking tusschen de vakfotografen en amateurs. Maar het woord ‘vakfotograaf’ gebruikt hij eigenlijk niet graag. “Photografeeren is geen vak, de photograaf moet een artist zijn. Een zwak punt, waardoor de photographie achter komt te staan, bij de schilderkunst, is, dat do negatieven niet blijvend: zijn en ook de photographieën verbleeken. Dit is ook jammer, omdat de photographie dikwijls belangrijke diensten verricht bij do wetenschap. Ook uit een ander oogpunt, is het noodzakelijk, dat er iets op wordt gevonden, waardoor de photographie blijft. Nu eukele schilders nl. tot de overtuiging gekomen ziju, dat zij niet meer moeten schilderen, wat ze zien. maar wel wat zij denken, voelen of ruiken, zullen misschien de photographen voor het nageslacht moeten vereeuwigen, wat er destijds te zien viel.”