Amsterdam 100 jaar geleden, vrijdag 25 oktober 1912:

De Coöperatieve Bouwvereeniging Rochdale heeft de gemeenteraad een rentedragend voorschot van ƒ750.000 gevraagd voor de bouw van arbeiderswoningen op terreinen aan de Tweede Kostverlorenkade, de Bellamystraat, de Hasebroekstraat en de Jan Pieter Heijestraat. Rochdale verwacht die gronden van de gemeente in erfgoed te verkrijgen. De woningbouwvereniging wil er 328 woningen bouwen. Daarvan krijgen 25 woningen één woonkamer, een keuken en één slaapvertrek; 182 woningen krijgen één woonkamer, een keuken en twee slaapvertrekken en 121 woningen één woonkamer, een keuken en drie slaapvertrekken. B&W geven positief advies “wijl nog altijd gebrek bestaat aan goede arbeiderswoningen tegen niet te hoogen huurprijs en de bovenbedoelde terreinen zich voor den bouw van die woningen bij uitstek leenen”.