Amsterdam 100 jaar geleden, woensdag 6 november 1912:

In de late avond na het sluiten van de Amsterdamse filmtheaters komen de gezamenlijke personelen bijeen en richten een Vakvereeniging van Bioscoop-Personeel op. Geen wonder, schrijft Het Nieuws van den Dag: "De bioscoop-theaters zijn in onze stad schier niet meer te tellen en het getal menschen dat daarbij een bestaan vindt, breidt zich met den dag uit. Reeds thans zijn er vaktoestanden waarover geklaagd wordt, zooals te lange werktijd in onhygiënische omgeving, te lage bezoldiging, enz."