Amsterdam 125 jaar geleden, maandag 14 november 1887:

Dagblad De Tijd meldt: "Heden-avond openen de heeren Jaspers en Forceville.in de Warmoesstraat 191, tegenover de Vischsteeg een biersalon. In aanmerking genomen dat het lokaal met zijn decoratieve wandbeschilderingen er aardig uitziet, en volgens scheikundige rapporten, het Niedermendiger-bier, dat gereed ligt om in stroomen te vlieten, vrij is van alle schadelijke bestanddeelen dan mag men veilig verwachten, dat het om den troon van dezen nieuwen Gambrinus niet aan hovelingen ontbreken zal. 't Wordt allengs in de Warmoesstraat zoo vol van bierhuizen, waar duitsch bier wordt getapt, dat men die straat wel in Warmoesstrasse zou mogen verdoopen."