Ons nieuwe winternummer

Cover_11-2012_Mar_OAM_nr11_cover2Als het goed is, kregen onze abonnees al bijna twee weken terug ons november-/decembernummer in hun brievenbus. (Zo niet, bel dan snel onze Lezersservice.)

Voor de stakkerds die wél deze nieuwsbrief, lezen maar nog niet geabonneerd zijn op het blad zelf, hier een korte impressie van de inhoud:

Joop den Uyl als Amsterdammer
De vermaarde PvdA-politicus Joop den Uyl (premier 1973-1977), die 25 jaar geleden overleed, werd geboren in Hilversum. Maar vanaf zijn 17de jaar woonde hij in Amsterdam. Aan die stad was hij verknocht. Juist daarom (meent biografe Anet Bleih) wilde hij in 1962-1965 zestig als wethouder Amsterdam grootschalig moderniseren, op een manier die tegen 1970 werd ingehaald door een nieuwe tijdgeest. Hoe dan ook: eigenlijk had Den Uyl na zijn premierschap nog één grote wens: burgemeester van Amsterdam worden! Het kwam er niet meer van.

Het oudste huis van Amsterdam
De ‘houten huizen’ op de Zeedijk en het Begijnhof golden lang als de oudste van Amsterdam. Maar die eer blijkt nu toe te komen aan een huis waaraan je dat van buiten niet afziet: Warmoesstraat 90

Hoe Carré nog net gered werd
Theater Carré bestaat op 3 december 125 jaar. Maar als het aan de toenmalig eigenaar Reinder Zwolsman had geleden, was het al in 1968 gesloopt. Toenmalig wethouder Wim Polak (later burgemeester) speelde een hoofdrol in de enerverende reddingsoperatie. Ons Amsterdam kon alvast putten uit het jubileumboek dat Mariëtte Wolf over Carré schreef en dat op 29 november wordt gepresenteerd.

Tien jaar IJburg
Op 21 november 2002 kregen de allereerste bewoners van IJburg feestelijk hun huissleutel uitgereikt. De verwachtingen van de nieuwe woonwijk waren hoog. En kwamen die dromen uit?

Het Amsterdam van Gijsbrecht van Amstel
Toen Vondel in 1637 zijn Gysbreght van Aemstel schreef, was vrijwel niets bekend over Amsterdam rond 1300. Dus koos hij als decor de stad zoals in vogelvlucht afgebeeld in 1538 door Cornelis Antoniszoon. Carolus van Doornen belicht de belangrijkste plekken van het drama. En hij loopt er ook graag declamerend met u langs, op zaterdag 22 december. Reserveer hier voor onze Gijsbrecht-wandeling! (Zie ook verderop in deze nieuwsbrief.)

Van Dam tot Dam: Amsterdam en de Zaanstreek
Belangrijkste symbool van onze relatie met de Zaanstreek is nu de Dam tot Damloop, jaarlijks in oktober. Veel belangrijker waren eeuwenlang de economische banden (houtzagerij, ‘Verkade-meisjes’ e.d.) En pragmatisch geldt nu de Zaanse Schans als een deel van toeristisch Amsterdam! Vibeke Kingma beschreef de Amsterdams-Zaanse betrekkingen in het dezer dagen verschenen boekwerk Geschiedenis van de Zaanstreek. h

Handelsblad en de stad
Op 10 december verhuist NRC Handelsblad van Rotterdam naar Rokin 65 in Amsterdam. De krant ontstond in 1970 uit een fusie tussen de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het Algemeen Handelsblad. Dat laatste werd sinds 1828 volgeschreven en gedrukt op de Nieuwezijds Voorburgwal. Maar was het daarmee ook een echt Amsterdamse krant? We bekeken de stadsverslaggeving van het Handelsblad in de 19de eeuw.

De vaste route van Paul Haenen
Wandelend met verslaggeefster Marcella van der Weg vertelt journalist/cabaretier Paul Haenen (alias Margreet Dolman, alias Dominee Gremdaay, alias Bert-van-Sesamstraat) hilarisch over zijn ongelukkige jeugd in de Mercatorbuurt van de jaren vijftig – ‘a writers goldmine’.

En verder: Hoe Theater Flora in de Amstelstraat in 1929 afbrandde, de column van Felix Rottenberg, en al die heerlijke andere rubrieken, zoals ’25 & 50 jaar geleden’., ‘Dubbelfocus’, ‘Komt dat zien’, ‘Nieuw Licht’, ‘Mijn Amsterdam’ en ‘Puntjes op de i’.