Amsterdam 100 jaar geleden, maandag 18 november 1912:

Ter herinnering aan de verovering van de achturige werkdag en het 18-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers-Bond (ANDB) worden in de bestuurskamer van het bondsgebouw in de Plantage Franschelaan symboliekrijke wandschilderingen van de kunstenaar Richard Roland Holst (echtgenoot van dichteres Henriette HRH) geplaatst. Ook schenken leden en pertsoneel een klok (heel symbolisch, ja) en voor ANDB-leider Henri Polak een nieuwe voorzittershamer, beide ontworpen door architect H.P. Berlage, die ook het (in 1900 voltooide) bondsgebouw ontwierp.