Amsterdam 125 jaar geleden, donderdag 24 november 1887:

B&W hebben de hoofdcommissaris van politie gevraagd te onderzoeken is hoeverre het mogeljjk is de schepen die nu in onze grachten liggen een gezamenlijke ligplaats aan te wijzen, en wel in het IJ. "Zou men het typische van eenige onzer grachten nog meer willen verminderen?" , vraagt dagblad De Tijd zich af.