Amsterdam 125 jaar geleden, maandag 28 november 1887:

"Aan de kasteleins is de nieuwe politieverordening op het sluiten der koffiehuizen uitgereikt, " weet dagblad De Tijd. "Daarin wordt bepaald, dat het café te 1 uur na middernacht moet gesloten worden en te 1½ uur ontruimd moet zgn. Wij zijn het met de Amsterdamsche Courant eens, dat deze maatregel aanleiding zal geven tot veel overtredingen in het half uur speling, die achterwege zouden blijven, zoo kortweg werd bepaald, te 1 uur te sluiten."