Amsterdam 100 jaar geleden, vrijdag 29 november 1912:

OHK_44-60B&W stellen de gemeenteraad voor om een stuk grond langs de Oostelijke Handelskade bij de Verbindingsdam te verhuren aan de Koninklijke Nederlandsche Scheepvaart-Maatschappij (KNSM). Die rederij heeft haar loodsen en kantoren aan de andere kant van de Verbindingsdam op de IJkade (die veel later KNSM-eiland zal gaan heten), en ze wil op de Handelskade een rijtje kleine huizen bouwen voor haar ‘beambten’, zodat die dicht bij hun werk kunnen wonen.
(Op de foto, links: De huizen voor KNSM-personeel, Oostelijke Handelskade 46-60. Rechts het Koffiehuis van de Koninklijke Hollandsche Lloyd, Oostelijke Handelskade 44A, nu 'Koffiehuis KHL'.)