Amsterdam 100 jaar geleden, donderdag 5 december 1912:

Sinterklaas zelve bezoekt het Binnengasthuis. De volgende dag rapporteert dagblad De Tijd: “St. Nicolaas heeft ook een bezoek aan ons Binnen-Gasthuis gebracht! Wie eens zoo’n plechtigheid heeft meegemaakt vergeet haar niet licht, want men heeft er daar slag van een alleraardigst St. Nicolaasfeest ineen te zetten.Tegen halfdrie waren de patientjes en ook vele andere herstellende patiënten in de collegezaal van prof. Winkler te zamen gebracht om den goeden Sint te ontvangen. Eerst konden allen zich verwonderen in de goocheltoeren van .’papa Bamberg’, daarna werden de kinderen op chocolade onthaald en eindelijk: daar verscheen St. Nicolaas zelf vergezeld van zijn zwarten knecht. Hij bedacht de kleuters op aardige wijze met presentjes en huldigde de adj.-directrice mej. M. H. S. Debrus, die de ziel van dit feest was en de komst van den heiligen man zoo zorgzaam had voorbereid. Als aandenken werd haar een fraaie ets aangeboden.
Maar Sint-Nicolaas zelf, die immers jarig was, werd door de kleinen ook bedacht. Zoowel hem als zwarten Piet werd een mooi leder receptenboekje aangeboden.
Na de bijeenkomst in de collegezaal werd een rondgang door de zalen ondernomen, waarbij banket en chocolade ruimschoots werden rondgedeeld. Allen, zoowel directeur als directrice, dokters en studenten, hadden zich veel moeite gegeven, het feest mooi te doen slagen.”