Amsterdam 100 jaar geleden, maandag 23 december 1912:

Het Nieuws van de Blad schrijft: "Eene plotselinge ongesteldheid, die, naar verwacht mag worden, van korten duur zal zijn, dwingt mevrouw Jacq. Royaards-Sandberg tot het nemen van rust en noodzaakt de N. V. 'Het Tooneel' de eerste voorstelling van Vondels 'Gysbregt vaa Aemstel' uit te stellen. In plaats van de aangekondigde Gysbreght-vertooning zal op Dinsdag 24 December Molières 'De Misantroop' worden gegeven, waarin 'Elianne' wordt vervuld door mej. Henriëtte Demmink, welke deze reeds in doublure had met mevrouw Royaards."