Amsterdam 100 jaar geleden, maandag 6 januari 1913:

De gemeentelijke Schoolcommissie, ’s avonds vergaderend ten stadhuize, besluit dat voortaan in de stukken van de commissie vreemde woorden zoveel mogelijk door Nederlandse vervangen zullen worden.. De ‘agenda’ heet nu.’punten van behandeling’ en er zal niet meer van een ‘missive’ maar van een ‘schrijven’ van B&W worden gesproken. Ook worden stukken niet meer ‘ter visie’ maar ‘ter inzage’ gelegd.