100 jaar Volksuniversiteit

De Volksuniversiteit (met cursussen en andere educatieve activiteiten op ieder gebied voor iedereen) bestaat een eeuw: op 15 januari 1913 werd de Vereeniging Volksuniversitit opgericht. Dus vierden bestuurders en oud-bestuurders en docenten en oud-docenten e.d. vanavond al een feestje in het Volksuniversiteitspand in de Rapenburgerstraat, met onder meer een prachtig optreden van het Volksuniversiteitskoor, bestaande uit (oud-) muziekdocenten. Maar in oktober viert de Volksuniversiteit opnieuw feest, dan met activiteiten voor alle Amsterdammers, want op 15 oktober 1913 werden de eerste voordrachten gehouden.   In april wordt tijdens een symposium het jubileumboek gepresenteerd en verschijnt over de 100-jarige een mooi artikel in Ons Amsterdam.