Bolwerk opgegraven (op plaats 'Sint Bernardus')

Onder het puin van het eind vorig jaar gesloopte bejaardenhuis Sint Bernardus (Marnixstraat, hoek Nieuwe Passeerdersstraat) hebben stadsarcheoloog dr. Jerzy Gawronski en zijn team de fundamenten gevonden van Bolwerk Osdorp. Dat bolwerk maakte deel uit van de 17de-eeuwse stadsomwalling. Het was het elfde en laatste bolwerk van de eerste fase van de spectaculaire stadsuitbreidingen van de Gouden Eeuw: de 'Derde Uitleg' van 1613-1615.  
Na 1660 werd de stadsuitbreiding voortgezet en kreeg de omwalling haar bekende halvemaan-vorm ('Vierde Uitleg'). Toen kwamen er nog vijftien bolwerken bij. Op de plek waar sinds 1913 het katholieke 'Sint-Bernardusgesticht' stond.laat welzijnsorganisatie Osira dure seniorenwoningen bouwen. De nu gevonden fundamenten van het bolwerk verdwijnen dan weer onder de grond.