Waar het gaat gebeuren: de Nieuwe Kerk

Op 30 april wordt Willem Alexander ingehuldigd als nieuwe koning van Nederland. Zoals de Grondwet voorschrijft in de Hoofdstad des Lands. En daar, volgens traditie, in de Nieuwe Kerk op de Dam. De geschiedenis van die kerk (inclusief de inhuldigingen) beschreven we al uitvoerig in ons nummer van oktober 2009.