Expositie ‘Booming Amsterdam’ in Stadsarchief

Booming Amsterdam posterVrijdagavond 14 februari opende burgemeester Eberhard van der Laan in het het Stadsarchief Amsterdam de prachtige tentoonstelling Booming Amsterdam. De groei van Amsterdam in de Gouden Eeuw. Die is te zien tot en met 26 mei.  over de groei van Amsterdam in de Gouden Eeuw en het ontstaan van de grachtengordel.

In de Gouden Eeuw maakten handel en scheepvaart Amsterdam tot een van de belangrijkste metropolen van Europa. Amsterdam was 'booming'. Honderdduizenden immigranten kwamen naar de stad op zoek naar werk en soms op de vlucht voor geloofsvervolging. De stad barstte uit haar voegen.
Met behulp van originele 17de-eeuwse kaarten en archiefstukken wordt het verhaal verteld van deze monumentale stadsuitbreiding.

De tentoonstelling opent in de grote lichthal met een spectaculaire animatie van de groei van Amsterdam tussen 1600 en 1700. In de tentoonstellingszaal zien bezoekers de overvolle oude stad en talloze fraaie kaarten en prenten van de stadsuitbreiding.
Uit de ondertrouwregisters van 1613 en 1663 (bewerkt tot een intereactieve database) wordt duidelijk waar alle nieuwe Amsterdammers vandaan kwamen. We lezen hun namen, zien wie met wie trouwden en welke beroepen mensen uitoefenden. Originele kaarten, topografische afbeeldingen en documenten vertellen het ruimtelijke verhaal van de stadsuitleg. Zo is het perkamenten octrooi van de Staten van Holland te zien, waarmee Amsterdam in 1609 toestemming kreeg voor de vergroting. Uniek zijn de zelden tentoongestelde manuscriptkaarten uit de jaren 1660-1662, de werkkaarten voor het ontwerp van de stadsvergroting van 1662. De vogelvluchtkaarten van Balthasar Florisz (1625) en Jacob Bosch (1681) tonen het resultaat van de stadsvergrotingen. Tenslotte laten prenten en zeldzame architectuurtekeningen zien in welke huizen de rijke Amsterdammers aan de grachten woonde. Daarbij zijn ontwerpen van bekende architecten, zoals Hendrick de Keyser en Philip Vingboons. Beeld, verhalen en interviews op: http://www.boomingamsterdam2013.nl