Amsterdam 100 jaar geleden, donderdag 6 februari 1913:

Het Nieuws van den Dag meldt: "Iets voor jongens! — Daar is in de Cinema de la Monnaie, in de Kalverstraat bij de Munt, iets le zien dat flinke jongens zal doen gloeien, waarbij zij van opwinding niet stil kunnen blijven zitten.

Ze moeten alleen goed toekijken, want hel gaat alles verbazend snel in zijn werk èn de vertooning èn hel vertoonde. 't Is de film: ‘De beheerschers der Pampas’, Ach, niet alleen de hedendaagsche jongens, ook zij die lang geleden hun Gustave Aimard, Fennimore Cooper, Gerstäcker lazen en daar, natuurlijk, nog heugenis van hebben, zitten ademloos stil als ze om zoo to zeggen in werkelijkheid vóór zich hebben, waarvan ze lazen: do eindelooze Pampas oftewel steppen van Amerika, het vangen en temmen van wilde paarden, het werpen met den onfeilbaren lazzo naar paarden en runderen: het overtreft de stoutste verwachtingen, ook omdat alles wat anders het leven van jaren uitmaakt, hier saamgedrukt is tot den korten duur van eene vertooning. Maar niettemin, ze is echt die vertooning; ze is en blijft werkelijkheid. En men ziet nog meer dan men verwachten kon: men ziet niet alloen het vangen, maar ook het berijden en overwinnen van de ilde runderen. Het overwinnen slechts met de hand en de kracht der spieren. Nu zien ook de menschen die Quo Vadis gelezen hebben, dat het oude Rome daarginds nog voortleeft!

Men zit er keurig en gezellig in de ‘Monnaie’, en 't is best te begrijpen dat de kindervoorstellingen van 's Woensdagsmiddags zeer gezocht zijn en te waardeeren is 't dat er nu en dan, zooals a. s. Zondagmiddag, voorstellingen voor weeskinderen gegeven worden."