Amsterdam 100 jaar geleden, woensdagavond 19 februari 1913:

In een van de zalen van het Vondelparkpaviljoen wordt de Buurtvereeniging Overtoom en Omgeving. opgericht. De vereniging stelt zich ten doel de belangen van het Overtoomkwartier te behartigen. Als voorloopige bestuursleden worden gekozen de heeren H. Wiering (voorzitter), J. T. van Vuuren (penningmeester),  H. Jansen en B. Herderschee (secretarissen).