Amsterdam 100 jaar geleden, donderdag 20 februari 1913:

 

Het Nieuws van den Dag meldt: "Een rijwieldief op heeterdaad betrapt. Het is den laatsten tijd vaak voorgekomen, dat uit de gang van perceel Keizersgracht 265, alwaar de firma Klinger en Citroen gevestigd is, rijwielen zijn ontvreemd. De firma stelde de politie hiermede in kennis, daarbij verzoekende het perceel eens 'in het oog te houden'. Aan dit verlangen werd voldaan en gedurende eenige dagen posteerden zich een tweetal jreehercheurs in de nabijheid er van. De een had zich in een schoorsteenvegerspak gestoken, en de andere was als timmerman vermomd. Op deze wijze onkenbaar gemaakt, letten zij goed op. Gedurende twee dagen deed zich niets bijzonders voor. Den derden dag zagen de politiemannen een jongen het perceel zonder fiets binnengaan en het eenige oogenblikken later met een rijwiel verlaten. De jongen werd onmiddelijk gearresteerd en naar hst politiebureau overgebracht."