1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (waarvan zo'n 300 uit Amsterdam)

Els K spreekt - 8475468971 0c52b1da5d sAfgelopen donderdagavond 14 februari werd in de bomvolle aula van de Universiteit van Amsterdam aan het Spui (alias de Oude Lutherse Kerk) het fraaie en zeer informatierijke boekwerk 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis ten doop gehouden. Samengesteld onder leiding van historicadr. Els Kloek, geschreven door bijna 300 deskundige auteurs en prachtig vormgegeven door Irma Boom (op vrij klein formaat, maar vuistdik, op 1556 pagina’s dundrukpapier met vijf illustratiekaternen.)
Onder die 1001 vrouwen zijn er zeker 300 vrouwen die in Amsterdam zijn geboren en/of gestorven.


Tot de bekendste behoren de kunstenaressen Maria Sybilla Merian, Thérèse Schwartze, Lizzy Ansingh, Fré Cohen en Fiep Westendorp, fotografe Emmy Andriesse, architecte Margaret Staal-Kropholler, actrices Suze Sablairolles, Julia Culp, Mietje Kleine-Gartman, Esther de Boer-van Rijk, Ank van der Moer, Mary Dresselhuys, Lia Dorana en Beppie Nooy, zangeressen Gré Brouwenstijn en ‘Tante Leen’ Kok-Polder, onderneemsters Barber Jacobs, Haesje Claes, Elisabeth Bas en Johanna Borski-van der Velden, politici/vakbondsvrouwen Sani Prijes, Alida de Jong, Gerda Brautigam, Annemarie Grewel en Karin Adelmund, verzetsstrijdsters Mietje Hulshoff (tegen Napoleon) en Hannie Schaft en Mies Boissevain-van Lennep (tegen Hitler), feministes Aletta Jacobs, Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom, en Wim Hora Adema, ‘sociaal werksters’ Hélène Mercier, Louise van der Pek-Went en ‘majoor’ Alida Bosshardt, journalisten Henriëtte van der Meij, Jeanne Roos, Netty Rosenfeld, en Germaine Groenier, historici Hélène Nolthenius en Isa van Eeghen, pedagoge Wilhelmina Bladergroe, .schrijfsters Maria Tesselschade Roemer Visscher, Aagje Deken, Trui Bosboom-Toussaint, Henriëtte Holst van der Schalk, Ina Boudier-Bakker en Annie M.G. Schmidt. Maar er staan er ook heel wat in die ook wij nog niet kenden, en dat zijn vaak ook zeer interessante verhalen. Daar komen we nog op terug!

Na de boekpresentatie werd donderdag een tentoonstelling over deze 1001 vrouwen geopend in de Bijzondere Collecties van de UvA aan de Oude Turfmarkt.

Voor meer informatie: http://www.1001-vrouwen.nl/