100ste geboortedag Isa van Eeghen, de Miss Marple van de Amsterdamse Geschiedenis

van20eeghenDeze maand is het een eeuw geleden dat in Amsterdam Isabella Henriette van Eeghen werd geboren. Op 3 februari 1913, om precies te zijn. (Op  26 november 1996 overleed zij in haar geboortestad.)
'Isa' heette zij uitsluitend voor familie en haar weinige andere intimi; door ieder ander liet zij zich 'Mejuffrouw Van Eeghen'  noemen. Zij werd vooral bekend als geschiedschrijfster van Amsterdam, adjunct-gemeentearchivaris van Amsterdam en redacteur van Maandblad en Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
Geen historica-van-de-grote lijn, maar een speurster die duizenden vaak nogal droge maar ook regelmatig sprankelende kleine geschiedenissen aan het licht bracht. ('De Miss Marple van de Amsterdamse Geschiedenis'  noemde het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis haar.) Mateloos geinteresseerd in het persoonlijk leven van mensen uit het verleden, met duidelijke voorliefde voor vrouwen die hun eigen gang gingen - zoals zijzelf. Daarmee was Van Eeghen wegbereidster voor de jonge vrouwen (en een enkele man) die in de jaren zeventig zich stortten op de geschiedenis van vrouwen, onder wie Els Kloek, samenstelster van het zojuist gepresenteerde boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis.   Kloek zelf schreef daarin het lemma over Van Eeghen. Lees het hier.