De 'Lange Jordaanstraat'

Afgelopen donderdag (7 maart) wijdde AT5 haar nieuwe programma 'Straten van Amsterdam'  aan de Eerste Leliedwarsstraat en het noordelijke vervolg daarop: de Tweede Egelantiersdwarsstraat. Maar ook de aansluitende Tweede Tuindwarsstraat en de Tweede Anjelliersdwarsstraat horen daar eigenlijk bij.  Sociaal-economisch en gevoelsmatig zijn die vier dwarssstraatjes-op-een-rij samen eigenlijk één straat, stelde economisch-historicus Aart-Jan van Duuren al in 1987 vast.

 

In deze uitzending zit ook een aardig verband tussen de start in de Eerste Leliedwars en de finish in de Tweede Egelantiersdwars, al wordt daar niet expliciet op gewezen: het geboortehuis van Theo Thijssen (nu Theo Thijssen MUseum) werd in 1988 gered vooral dankzij wethouder Jan Schaefer. En wat is de niet genoemde achternaam van Mariska van het (tien jaar geleden geopende) Oud-Hollandsche Snoepwinkeltje? Goed geraden! Zijn dochter!