Amsterdam 100 jaar geleden, woensdag 2 april 1913:

De gemeenteraad besluit tot aankoop voor f 6000,- van een gedeelte van de Collectie Hartkamp, ten behoeve van het Stadsarchief. Het aangekochte deel bestaat uit duizenden knipsels over alle aspecten van het Amsterdamse leven tussen 1840 en 1914.

(Al als jongen begon Albertus Th. Hartkamp (1848-1914) de kranten van zijn ouders te verknippem en stelde elk langsgebracht reclamebiljet veilig. Voor het Gemeentearchief  werden speciaal die knipsels aangekocht. Na de overdracht van de verzameling in 1915 ging het Gemeentearchief zelf door met het verzamelen van knipsels, met behulp van Knipseldienst Vaz Dias.
Maar Hartkamp verzamelde steeds meer. Zijn Vondelverzameling werd de basis voor het Vondelmuseum in de UB, anno 2013 deel van de Bijzondere Collecties van de UvA. Zijn collectie kranten en tijdschriften werden het baisbezit van het Persmuseum. En zijn colecties knipsels, brochures en reclamemateriaal ten aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven kwamen terecht bij het Nederlands Historisch-Economisch Archief (NEHA).
Zonder zijn verzameldrift waren onnoemelijk veel details over het Amsterdamse leven in de 19de eeuw verloren gegaan. )