Een rijk gevarieerd aprilnummer!

04 2013 coverVanaf gisteren in de kiosken en hopelijk ook op uw deurmat: het aprilnummmer van Ons Amsterdam!
Waarin  natuurlijk de komende inhuldiging van Willem-Alexander (vreemd genoeg nog geen abonnee...) in Amsterdams-historisch perspectief wordt geplaatst:
Waarom wordt hij eigenlijk in Amsterdam ingehuldigd? Het was in 1813 resultaat van een subtiiel machtsspel tussen het economisch relatief vooraanstaade Amstedam en de Hofstad, waa de Oranjes het liefst verbleven.
- Hoe zenuwachtig waren de autoriteiten over de inhuidiging van Wilhelmina in 1898! Zeer!  Rond die tijd werd het ene na het andere gekroonde hoofd door enge anarchisten neergeschoten! (Dat viel hier mee. Maar er waren wel hardnekkige geruchten over een maar net verijdelde en koninklijk doodgezwegen moordpoging! 


Maar ook:
- Op 10 april brengt Theater Carré (125 jaar!)  de laatste voorstelling van de volkstoneel-klassieker
De Jantjes (1920). Wie schreef dat stuk eigenlijk? Dat was Jordanees Herman Bouber, nu een halve eeuw dood! Henk van Gelder beschreef zijn bewogen leven.
-  Het Rijksmuseum gaat op 13 april weer open, compleet heringericht! Ons Amsterdam zocht er (nog niet  overbekende) objecten die boeinede verhaaltjes vertellen over de geschiedenis van onze stad.
- En op 11 april a.s. bestaat het Concertgebouw 125 jaar. Iedereeen kent het als tempel voor de klassieke muziek, maar er gebeurde en gebeurt veel meer: popconcerten, diners, kiesrechtmeetings, misverkiezingen, bokswestrijden en uitvaarten. Ja, zelfs een voetbalwedstrijd, maar dat was 'eens, maar nooit weer!'
- Lees en huiver! Over De Rat in de Stad! Ratten worden gevreesd en gehaat (behalve door overjarige punkers). En ze duiken weer steeds vaker op in de stad, lijkt het.  Maar dat zij hier hoofdverantwoorelijk waren voor de verspreiding van de pest wordt tegenwoordig door experts betwijfeld.

En verder, onder meer:
- De Waag, gezien door schilder Isaac Ouwater (en door fotograaf Hans van den Bogaard)
- De Vaste Route van Henk van Os, oud-directeur van het Rijksmuseum en begenadigd kunstpromotor.
- Hier gebeurde het: feministische actie in cafe Mulder op de Weteringschans, april 1971
- En natuurlijk ook onze geliefde rubrieken '25 & 50 jaar geleden', 'Verschenen' (boeken en dvd's),
'Mijn Amsterdam', 'Puntjes op de i' en de columns van Felix Rottenberg.

Dit nummer is trouwens sowieso een collector's item. Het is namelijk de laatste aflevering in deze opmaak. Vanaf mei verschint Ons Amsterdam in een nieuw jasje! Maar met ouderwetse kwaliteit.