Inhuldiging in een tijd van dreiging

Morgen wordt de nieuwe vorst ingehuldigd. Net zoals in september 1898 zijn overgrootmoeder Wilhelmina. Een parallel: ook toen was de dreiging van terrorisme hoogst actueel, al was die destijds minder gericht tegen menigten dan tegen Gekroonde Hoofden. Toch probeerde net als nu de burgemeester en de kopschef het politieoptreden zo ontspannen mogelijk te houden – juist omdat dat in een recent verleden (Palingoproer, ‘Taptoeschandaal’) hopeloos misging.

Dat de angst er bij menigeen wel inzat, blijkt de berichten in de buitenlandse pers en een paar regionale kranten dat ook op Wilhelmina een week voor de inhuldiging een gelukkig mislukte aanslag werd gepleegd. De meeste Nederlandse kranten verzwegen het (fictieve?) nieuws. Lees het 115 jaar later alsnog in het aprilnummer van Ons Amsterdam, nog drie dagen in de kiosken!

(Dat aprilnummer is sowieso aan collector’s item: het is het laatste in de huidige vormgeving. Op 3 mei a.s. verschijnt Ons Amsterdam in een nieuw jasje. Een nieuwe mantel, zo u wilt. Maar zonder hermelijn.