Amsterdam 100 jaar geleden, woensdag 7 mei 1913:

De vandaag in het Gemeenteblad gepubliceerde nieuwe Algemene Politieverordening (APV) bevat voor het eerst een ‘Hoedepenningverbod’. Artikel 61 bepaalt: “Het is verboden, in het openbaar van hoedepenningen gebruik te maken, waarvan de uitstekende punten niet zijn voorzien van doelmatige beschermers. Overtreding van het verbod wordt gestraft met geldboete van ten hoogste j' 13.” Het Algemeen Handelsblad merkt daarbij op: “Met de vermelding ergens anders in de verordening dat behalve politiebeambten ook de tramconducteurs beiast zijn met de «opsporing» van overtreding, blijkt dat dames, die tegen het verbod zondigen, niet uit de tram geweerd zullen worden, maar dat de conducteurs eenvoudig proces-verbaal tegen haar zullen hebben op te maken, waarna het geval dan verder door den kantonrechter behandeld zal worden.”