Amsterdam 100 jaar geleden, dinsdag 13 mei 1913:

Circus HagenbeckHet Nieuws van den Dag bericht: “Wat er nu in den circus aan den Admiraal det Ruyterweg te zien is, doet den wijdvermaarden en ook hier geenszins onbekenden naam van Hagenbeck alle eer aan. Die zich Zondagmiddag het ontzettende, vrijwel levensgevaarlijke gedrang getroost hebben om de openingsvoorstelling bij te wonen, hebben een langen, maar genotvollen middag gehad. De reusachtige tent, welke 6000 personen kan bevatten, was bij de openingsvoorstelling bijna geheel gevuld.. Twee tegenover elkander geplaatste orkesten begonnen met het Nederlandsche volkslied, wat dadelijk een goeden indruk maakte.

Daarop volgde het zeer uitgebreide programma, dat lang niet uitsluitend dressuur-nummers met wilde of minder wilde dieren bevatte, maar ook velo zoogenaamde specialiteiten-vertooningen te zien gaf. (…) Ook is er ‘Lord Robinson’, een welopgevoede mensen-aap, die aan tafel goede manieren in acht neemt, die na den maaltijd zijn cigaretje opsteekt en dan wat gaat fietsen en zelfs kunstig tusschen flesschen door, zonder er ééntje om te werpen. (…) Zoo een circus heeft Amsterdam nog nooit gezien.”