Amsterdam 100 jaar geleden. dinsdag 20 mei 1913:

Onder de kop “Een neger-dominee” meldt Het Nieuws van den Dag: “Dat een godsdienstoefening geleid wordt door een neger is voor ons land wel iets bijzonders. J.l. Zondagmorgen had een zoodanige bijeenkomst plaats in het kerkgebouw der Hersteld Luthersche Gemeente aan de Kloveniersburgwal. Voorganger was de heer C. W. Blijd, neger-predikant bij de Evangelische Broedergemeente te Paramaribo, die — in goed Hollandsch — naar aanleiding van het 50-jarig jubileum der afschaffing van de slavernij in onze West-Indische bezittingen, sprak over de zegenrijke gevolgen die dit feit voor de bevolking van Suriname heeft gehad. Er was veel belangstelling.”