Serie 'Stadsgeschiedschrijvers' nu op website

In 1999 en 2000 schreef onze vaste medewerker Marius van Melle een serie over stadsgeschiedschrijvers van Amsterdam, van de vroege 17de (Pontanus) tot de late 20ste eeuw (Geert Mak). De hele reeks hebben we nu toegevoegd aan ons archief van gedigitaliseerde artikelen. Zie onder 'Dossiers', thema: 'De geschiedenis van Amsterdam'.