Bomans was ook Amsterdammer (zij het met weinig plezier).

In de actie 'Nederland leest'  van de CPNB staat dit jaar Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans centraal. Leden van openbare bibliotheken krijgen het boek cadeau.

BomansGodfriedBomans, naast schrijver in zijn latere jaren ook een zeer populaire tv-persoonlijkheid wordt doorgaans vooral geassocieerd met Haarlem en omgeving (Heemstede, Bloemendaal) en ook wel met Nijmegen, waar hij als student zijn boek over Erik schreef. Veel minder bekend is dat Bomans ook zes jaar in Amsterdam studeerde en er twee jaar zelf woonde.
Na zijn eindexamen van het katholieke Triniteitslyceum in Overveen, werd hij In september 1933 (achttien jaar jong)  ingeschrevenals student in de Rchtsgeleerheid aan de Gemeente-Universiteit van Amsterdam. Hij bleef voorlopig wonen in het grote huis Berkenrode in Heemstede, waar hij was opgegroeid.   
Van studeren kwam weinig, al haalde hij in 1936 nog wel zijn kandidaatsexamen.


Veel meer tijd besteedde hij aan schrijven en gezelligheid. In 1933-1934 schreef hij zijn eerste boek, Pieter Bas, zogenaamd herinneringen van een oud-minister aan zijn jeugd en studiejaren.  Het werd pas eind 1936 geoubliceerd. In september 1937 verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij twee adressen zou bewonen, vifj minder dan hij veel later  beweerde in zijn bundel Een mooie tijd. Het eerste was de zolderkamer van Huidenstraat 25, verhuurd door mevrouw Kling.
Bomans-biograaf Michel van der Plas: 'Juffrouw Kling is een hospita die zoals dat heet 'tussen de grachten woont; en derhalve niet met 'Mevrouw'  aangesproken wordt. Ze brengt haar inwonende student de hele dag door thee en benut haar bezoeken om wederwaardigheden overal haaroms en tantes te vertellen."  Op 1 december 1938 verhuisde hij naar een kamertje bij de nuffige gezusters Niemeyer in de Spinhuissteeg, boven het door hen gedreven eethuisje. "Ik leed armoe," schreef Bomans later. "Ik zat in die donkere steeg, verkilde en vervuilde."   Halverwege 1938 werd hij redacteur van het roemruchte literaire studentehblad Propria Cures, Als enige redacteur uit een katholiek milieu  werd hij daar niet erg serieus genomen. Intussen had hij het wel een beetje gehad met Amsterdam. Hij vond het er te kil, te rationalistisch, te cyniscfh. En die hem door zijn vader mr. J.B. Bomans opgedrongen rechtenstudie boeide hem niet. Op 1 februari 1939 vertrok Godfried Bomans naar het knusse Nijmegen om er psychologie te gaan studeren. Daar schreef hij in 1939-1940 Erik of het klein insectenboek, dat in december 1940  zou verschijnen en meteen een bestseller werd.