Nieuwe Wibaut-biografie in aantocht

Morgen Herman de Liagre Bohl Wibaut de Machtige - kln(donderdag 14 november) verschijnt bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker een boek waarnaar we al een tijdje reikhalzend uitzien: Wibaut, de Machtige, geschreven door Herman de Liagre Böhl.

F.M. Wibaut (1859-1936) was de machtigste wethouder van Amsterdam in de 20ste eeuw en de grondlegger van het 'wethoudersocialisme' in Nederland. Hij was (met twee kort onderbrekingen) in functie van 1914 tot 1931, eerst als wethouder van Levensmiddelenvoorziening en Volkshuisveting, later van Financien.
Binnen B&W was hij de man met het grootste prestige. Zo kreeg hij de bijnaam 'De Machtige'.

Dit is niet de eeste Wibaut-biografie. Al in 1968 publiceerde Gilles W. Borrie (lter ook biograaf van Wibauts collega-wethouder De Miranda) zijn doorwrochte studie: F.M. Wibaut. Mens en magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.  Op die gemeentepolitiek lag wel een ergwaar accent, zodat Wibauts veelzijdigheid en dse tegenstrijdigheden in zijn persoonlijkheid niet helemaal uit de verf kwamen.In dit boek is dat anders, belooft de uitgever:  
"Wibaut de Machtige gaat niet alleen over de gemeentepolitiek, maar ook over Wibauts ondernemerschap en zijn betrokkenheid bij internationale organisaties zoals de Volkenbond. De Liagre Böhl gaat ook in op Wibauts rol als feminist en seksuele hervormer, en besteedt daarnaast aandacht aan zijn privéleven, inclusief zijn liefdesleven, zowel binnen als buiten zijn huwelijk." Dat belooft wat!
Herman de Liagre Böhl (1943) is historicus en promoveerde op de politieke activiteiten van de dichter-communist Herman Gorter, over wie hij ook een biografie schreef. Van 1976 tot 2006 was hij (hoofd)docent aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep politicologie. Eerder verschenen van zijn hand Nederland industrialiseert! (1980), De bevrijding van Amsterdam (1989), Amsterdam op de helling (2010) en Steden in de steigers (2012). In 2011 en 2012 maakte hij deel uit van de jury van de Ons Amsterdam Scriptieprijs.

 

 

 

F.M. Wibaut. Mens en magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek