NRC Amsterdam

In ons winternummer van 2012 meldden we dat NRC Handelsblad van Rotterdam naar Amsterdam ging verhuizen en bespraken we in hoeverre het Algemeen Handelsblad (anno 1828), dat in 1970 samenging met de Nieuwe Rotterdamsche Courant, een Amsterdamse stadskrant mocht heten. Tegelijk vroegen we ons af of de (deels terug-) verhuizing naar de hoofdstad zou betekenen dat Amsterdam weer meer aandacht zou krijgen in de krant. 

Het antwoord blijkt: ja. Vanaf 27 september verschijnt iedere vriijdag de bijlage NRC Amsterdam (voorlopig doorgaans 8 pagina's), onder leiding van Bas Blokker, overigens zoon van Jan Blokker (sr), zo'n 40 jaar geleden nog redacteur van het Algemeen Handelsblad.
Het waarom van de nieuwe bijlage vertelt hoofdredacteur Pieter van der Meersch op de NRC-website.