Amsterdam in cijfers sinds 1895

Op grond van cijfers omslagAlweer 120 jaar  geleden werd het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek opgericht: (nu: Bureau O+S, ofwel Onderzoek en Statistiek): in oktober 2004 besteedden we er ruim aandacht aan.  En in 1895 verscheen het eerste Statistisch Jaarboek van de gemeente Amsterdam: een uitgave die onder de titel 'Amsterdam in cijfers'  nog steeds bestaat. Al die jaarboeken zijn nu gedigitaliseerd en op de O+S-site terug te vinden.
Onlangs gaf O+S bovendien een alleraardigst boekje uit: 'Op grond van cijfers' . Daarin worden op basis van de statistieken allerlei belangrijke en soms ook vrolijk-futiele trends aangestipt: op het terein van o.a. voeding, verkeersongevalen, kiesgedrag, computerbezit, vondelingen, toerisme, aantal telefooncellen, immigranten, maar ook de geloofsrichting van delinquenten (sic!) en de populariteit van de baard.
Het boekje is gratis te downloaden op de O+S-site.