150 jaar Vondelpark?

"Het Vondelpark bestaat 150 jaar'"  schalt AT5.
Ach, is 't werkelijk? 

Tja, ''jubileologie' is een vak met talloze waarheden.
Kijk je naar de allereerste bespreking over het allereerste idee, het begin van de eerste rechtspersoon, de eerste circulaire, de koninklijke goedkeurig (aprll 1864), de fondsenwerving of  grondaanschaf? Allemaal tussenstapjes in 1864 en zelf eerder, maar niet een op 14 juni....

Eén datum is pas echt helder: op 15 juni 1865 ging het park open voor publiek. Pas volgend jaar dus bestaat naar onze smaak het park echt 150 jaar. En daaraan besteden we dan ook passende aandacht. 

Zie ook Het Parool van eergisteren: http://www.parool.nl/parool/nl/4024/AMSTERDAM-CENTRUM/article/detail/3671779/2014/06/13/Bestaat-het-Vondelpark-wel-echt-150-jaar.html

Overigens stortten we ons al eerder op de geschiedenis van het Vondelpark in de manifestatie Toen Hier, die Ons Amsterdam m.m.v.  het Amsterdam Museum en Het Parool organiseerde in het kader van Open Monumentendag op 8 september 2012. Google via: 'Verhalen van het Vondelpark Toen Hier'.

Enfin, de aanvechtbare  datumkeuze van het jubileum leverde bij AT5 wel een uitzonderlijk lange parkwandeling met historicus Dionys de Hoog op. Dat is dan weer mooi meegenomen!