Amsterdam 100 jaar geleden, maandag 13 juli 1914:

Opmerkelijk bericht in dagblad De Tijd:

“De zeven wereldwonderen zijn bekend. De geschiedenis is er vol van. Nu is men natuurlijk al sinds langen tijd gaan dingen naar het praedicaat van achtste wereldwonder. Officieel is zoodanig wonder nog niet erkend, zoodat de mededinging nog vrij staat. Wel is men tot dusverre algemeen van gevoelen, dat het Paleis op den Dam de meeste aanspraken doet gelden. Echter de firma L. Fles & Co., op het Rokin, komt thans eveneens debuteeren met een artikel, hetwelk zij aankondigt als achtste wereldwonder. En dat achtste wereldwonder is een schrijfmachine welke, zeer ten nadeele van het collegium typewritsters, electrisch bediend wordt. De toetsen worden electrisch bewogen en ook het opspringen van een regel gaat electrisch, In één woord gezegd, men ziet in de etalage een schrijfmachine in volle werking zonder de daarbij behoorende typewritster.”