Een kleurrijke Frans-Amsterdamse musicus uit de Gouden Eeuw: Nicolaes Vallet Nicolaes Vallet

Nicolaes ValletBij het grote publieke kent niemand hem meer (en hij werd maar een keer genoemd in Ons Amsterdam, in augustus 1964), maar dat ligt heel anders bij kenners van de Nederlandse 17de-eeuwse muziek. In de eerste helft van die eeuw was Nicolaes (of Nicolas) Vallet in ieder geval een van de smaakmakers van het Amsterdamse muziekleven. De Haarlemse luitist en musicoloog Willem Mook schrijft ons:

"De Franse hugenoot Vallet vestigde zich rond 1613 in Amsterdam om in een klimaat van van religieuze tolerantie een bestaan op te bouwen als veelzijdig musicus, luitist, muziekdocent, dansleraar,  componist en uitgever van luitmuizek. Hij woonde aanvankelijk in de Nes, maar verhuisde lrond 1619 naar de Leliegracht, waar hij rond 1643 overleed.
Vallet was een zeer ondernemend Amsterdammer en had vele contacten in de hogere kringen ter plaatse. Maar ook was hij vaak in de kroeg te vinden en nam hij deel aan klandestiene loterijen, waarvan bewaard gebleven documenten uit het Stadsarchief getuigen. 


Valets muziek is het beste wat Nederland op luitmuziek heeft voortgebracht. Zin complete luitmuziek verscheen in 2013 in een prachtige fotografische herdruk.(bij Stichting Spaarne Muziekdagen en Nederlandse Luitvereniging). De originele boeken van Vallet zijn momenteel in bruikleen bij UvA-Erfgoed Bijzondere Collecties."

Met zijn Haarlemse stichting heeft Mook nu een dubbel-cd uitgebracht.  Op cd 1 staan 21 door Vallet op muziek gezette psalmen. De tweede cs bevat instrumentale muziek, in een stijl die doet denken aan die van de beroemde Jan Pieterszoon Sweelinck, organist van de Oude Kerk; Vallet moet hem goed gekend hebben. Vallets liederen werden in Amsterdam veel gezongen. Ten dele is het ook dansmuziek, voor vier luiten van vershillend formaat: Vallet had een eigen dansschoool.

Lees hier meer over deze cd: http://www.spaarnemuziek.nl/

En beluister hier een kort fragment  (Carrillon de village').