Verdwenen traditie: de Sinterklaasmarkt

SinterklaasmarktHet is al vaker opgemerkt: alles verandert, zelfs het Sinterklaasfeest. En we hebben het nu even niet over de helpers van de Goedheiligman, maar over een helaas geheel verdwenen onderdeel: de Sinterklaasmarkt op de Dam. Tijdens een groot deel van Amsterdamse historie was die de hoofdmoot van de openbare viering . De 'Sinter Niclaesmarckt' duurde van de middag van 5 december tot in de kleine uurtjes van 6 december. Er werden vooral lekkernijen verkocht, ook smeerden kwakzalvers hun waren aan; er werden toneelstukjes opgevoerd en jongens en meisjes hosten en zongen. Door stijle calvinistische regenten werd de te 'roomse' markt na 1578 geregeld verboden, maar met weinig resultaat. Ze verdween pas echt in 1836, toen de Dam weer eens werd heringericht. Tijd voor een revival?

In 2009 schreef Marius van Melle hierover een boeiend artikel in Ons Amsterdam.