Amsterdam 100 jaar geleden, zaterdag 5 december 1914:

Amsterdams corespondent 'Gijsbrecht van Amstel' in de Leeuwarder Courant:
"De St. Nicolaasdrukte is de laatste dagen toch nog losgekomen, al liet het zich in den beginne aanzien dat dit feest zeer zou lijden door de tijdsomstandigheden. De trams gelijken deze dagen dikwijls op vrachtwagens. Ieder heeft pakjes en ook wel pakken bij zich. In het warenhuis De Bijenkorf krioelt het als in een bijenkorf; in de bazaars is het tjokvol van allerlei menschen die zoeken naar iets van hun gading; bij sommiger banketbakkers staat het driedik voor de toonbank. Men ziet het: ten slotte komt de lust toch weer boven om aan dat geheimzinnigen feest iets te offeren, want, zoo redeneeren de meesten: de kinderen mogen er niet onder lijden, en intusschen worden dan de groote kinderen niet vergeten."