Amsterdam 125 jaar geleden, vrijdag 4 december 1889:

Paleis voor Volksvlijt vanuit UtrechtsestraatIn het Paleis voor Volksvlijt op het Frederikspleln herleeft (nostalgisch en commercieel) een eeuwenoude traditie: de Sinterklaasmarkt, die vanaf de late Middeleeuwen tot 1836 werd gehouden op de Dam. (Zie Ons Amsterdam november-december 2009). Lees hieronder het verslag in Het Nieuws van den Dag van 5 december 1889.

"Het was gisteren in het Paleis Sinterclaes-marckt. Klokke acht was de markt geopend en toen kwamen reeds in grooten getale de liefhebbers opdagen en het 'plein' opwandelen om zich weldra in nog grooter aantal te verdringen voor al die aardige huisjes, tentjes en opstalletjes, grootendeels in zeventiende-eeuwschen stijl opgetrokken, welke dit plein rondom omgaven en de eigenlijke markt vormden.
In het midden — het was in de groote zaal — was een getimmerte voor „konstemaeckers", waarop een heele acrobatenfamilie de merkwaardigste proeven aflegde en, evenals de daar dichtbij staande duivelskunstenaar of goochelaar, de aandaoht van de langzaam voortschuifelende marktgangers telkens aftrok van het moois en de snuisterijen in de diverse winkels of van het lekkers, dat er ook was, of gezegde marktgangers uit de taveernen riep, welke evenmin ontbraken — voor zoover zij niet maar op de stoelenrijen midden op het plein hadden plaats genomen, waar men het hoogst aardige kijkje had op de zoo eigenaardige oud-Hollandsche omgeving. Bedriegelijk, als op wijlen de Voedingstentoonstelling, was door de heeren Van Kesteren, Maandag (decorateur van het Paleis) en den timmerman Roemer het verleden weder geïmiteerd. Aardig: die geveltjes, die poortingangen en dat ver- gezicht op het tooneel, waar men, aan het einde van de Marktstraat, het Raadhuis ziet opdoemen. Aan den ontwerper en de vaardige handen, die deze schoone effecten wisten te verkrijgen, een woord van hulde!
Het was ook aardig om in de oud-Hollandsche huizen en kramen koopluiden neer te zetten in het oud-Hollandsche costuum. Gepiekte hellebaardiers sloften door' de menigte rond en hadden te waken voor de orde, wat hen natuurlijk heel makkelijk viel, want al is een beetje meer levendigheid en opgewektheid op zoo'n markt denkbaar — het ongeveer 2000 personen talrijke publiek was feestelijk gestemd en werkte mede om alles geregeld zijn gang te doen gaan.
Deze eerste openingsdag van de Marckt mag alleszins geslaagd heeten.
Morgen te 1 ½ uur is er 'musyk' op de Marckt; die musyk werd ook gisteravond gemaakt door Coenen.
's Avonds zal, ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest, de toegang slechts 25 cents voor grooten en 10 cents voor kleinen bedragen. Wie Sinterklaas niet thuis viert, kan zijn avond moeilijk eigenaardiger doorbrengen dan daar."