Amsterdam 125 jaar geleden, dinsdag 19 maart 1890:

 Drie mannen die hun slemppartij in het weekend tot op de maandagmiddag hadden weten te rekken, sukkelden gisteren samen waggelend op huis aan, vertelt vandaag Het Nieuws van den Dag. “Dit ging echter niet gemakkelijk, want, eerst dikke maatjes, kregen zij het met elkaar te kwaad, werden handgemeen en vielen ten laatste op de Prinsengracht bij de Lauriergracht in een zeer diep keldergat. leder ander had ettelijke ribben of beenen gebroken, maar deze vrienden bleken, toen ze weder op straat waren geholpen, geen van beiden eenig letsel opgedaan te hebben, hetgeen een der toeschouwers aan het spreekwoordelijk geluk van dronken lui deed herinneren.”