Nu pas echt: 150 jaar Vondelpark!

VondelparkhekAanstaande maandag 15 juni bestaat het Vondelpark precies 150 jaar. Met festiviteiten gaat dat niet gepaard, want al vorig jaar juni heeft men zijn kruit verschotenl
Totale onzin was dat niet: in 1864 werd de initiërende Vereeniging tot aanleg van een
Rij- en Wandelpark te Amsterdam opgericht. Maar dat was in januari 1864, niet
in juni. En pas op 15 juni 1865 kon het park (nog vele malen kleiner dan nu) opengaan voor het publiek.
In ons juninummer (dat een week geleden verscheen)n staat een uitvoerig artikel over
de oprichters: welgestelde heren, maar niet van de 'Dikke Ik'-soort. Zij
besteedden hun met hard werken verdiende geld graag aan initiatieven die hun
dierbare stad ten goede kwamen. Wie waren het en hoe kenden zij elkaar? Wat
deden ze nog méér voor moois? Historica Emma Becker zocht het zorgvuldig uit.