Tentoonstelling (in Ransdorper Toren) over Watersnood van 1916

Watersnood 1916Zaterdag 20 juni gaat in de beroemde stompe toren van de kerk van Ransdorp in Waterland een expositie open de grote overstromingen die dit gebied in januari 1916 (nu bijna een eeuw geleden) troffen.
Op de tussenverdieping ziijn o.a. foto's te zien van doorgebroken dijken en van de redding van mensen en vee.  Op de torentrans tonen daar genomen foto's hoe het gebied er in 1916 van boven uitzag:  een en al water met aan de horizon hier en daar het dak van een boerderij en een kerktoren.
De tentoonstellling is gemaakt door de Stichting Ransdorper Toren. Bij de opening om 16.30 uur iis iedereen welkom!   Lees hier een persoonlijke herinnering: 2991-ik-hoor-de-klokken-vader