Actie voor gedenkteken galgenveld van start.

presentatie noordnummer 16 -klnGisterenmiddag 3 juli proclameerde Ons Amsterdam aan de voet van de 'Shelltoren' (met de onthulling van een 'voorlopig monument') een actie voor een gedenkteken voor het stedelijk galgenveld dat hier dichtbij van 1360 tot 1795 te vinden was.
Hier werden op de Dam terechtgestelden postuum te pronk gesteld, totdat zij waren 'verteerd door de lucht en de vogelen des velds'. Dit als waarschuwing aan potentiele wetsovertreders: maar ook als extra straf: het ontzeggen van een echt graf gold als maximaal onterend.

Ons Amsterdam vindt die eeuwige vergetelheid echter ten onrechte, zeker omdat velen van hen door nood gedwongen tot hun daad kwamen, of omdat ze veroordeeld werden voor opstandigheid of homoseksualiteit: zaken die wij op zich niet meer al misdrijf zien. En voor de overigen geldt: we hoeven ze niet te bewonderen, maar we hoeven evenmin te doen alsof ze nooit bestaan hebben. Sterker nog: in het kader van onze immigratiegeschiedenis en criminaliteitsgeschiedenis zijn hun levensverhalen relevanter dan ooit!

Sowieso illustreert het galgenveld de verandering van ons denken over recht, en is het een belangrijk onderdeel van de stadsgeschiedenis en zeker de historie van Noord.

De bekendste 'bewoonster' van het galgenveld is inmiddels het 18-jarige Deense (werkloze) dienstmeisje Elsje Christiaens, die op 3 mei 1664 werd terecht gesteld. Dat komt doordat Rembrandt haar op het galgenveld tekende, historica Isa van Eeghen in de gerechtelijke archieven ontdekte wie het getekende meisje was en Geert Mak haar tragische verhaal verwerkte in zijn mega-bestseller 'Een kleine geschiedenis van Amsterdam'. Elsje werd ook getekend door Rembrandts leerling Anthonie van Borssom; hij tekende het HELE galgenveld. in het vrijdag gepresenteerde zomernummer van Ons Amsterdam onthult historicus Frans Thuijs wie de naast Elsje afgebeelde dode man was. (Het blijkt een andere onfortuinliijke Deense immigrant geweest te zijn!

Iedereen kan zijn sympathie aan het plan van Ons Amsterdam betuigen via OA's Facebook-pagina!