Amsterdam 100 jaar geleden, 16 november 1915:

De Amsterdamse SDAP houdt in Bellevue (Marnixstraat) een protestvergadering "tegen het beleid der Regeering in zake de melkvoorziening". De progressief-liberale burgemeester Tellegen doet erg
zijn best de melkprijs laag te houden, maar de rechtse landbouwministet Posthuma steunt de melkboeren die de prijs opdrijven.
En dat is, volgens een aangenomen motie extra schandelijk omdat "als gevolg van deze niet-gemotiveerde prijsverhooging, de zwakken, de zieken en de kinderen der arbeidersklasse worden beroofd van een onontbeerlijk voedingsmiddel".